Tvarované rostliny


Mají dlouholetou historii a tradici v různých zahradních stylech. I dnes jsou často využívány v zahradní architektuře, kde se staly nezbytnou součástí.
 
Tvarované rostliny či dřeviny lze rozdělit na :
Pravidelně – geometricky tvarované dřeviny se začaly používat v období renesance a baroka, kde se v těchto zahradách zakládaly partery, ve kterých se uplatňovaly stříhané dřeviny tzv. topiary. Takto používané dřeviny se tvarují většinou do geometrických tvarů (čtverce, obdélníky, hranoly), tyto tvary často vidíme u stříhaných živých plotů a plůtků.
Dalšími často využívanými geometrickými tvary jsou spirály, kužely, ale také se uplatní např. figury zvířat. Takto tvarované dřeviny se velmi často používají jako tvarované solitéry či k orámování cest a průhledů. Časté využití nacházejí v zahradách geometrického charakteru.

nizky plutek Taxus  x media ´Hicksii´                         carovenik Pinus mugo ´Suzi´
Každoročně dvakrát stříhaný nízký plůtek z tisu prostředního                                           Volně rostoucí čarověník borovice kleče (Pinus mugo ´Suzi´)
(Taxus x media ´Hicksii´).                                                                                            na okrasné zahradě.

  
Častým typem jsou nepravidelně – volně tvarované dřeviny, tento typ volíme do zahrad stylizovaných v japonském či čínském stylu, dále do koryt (kde vytváří miniaturní krajinky), skalek a alpin, kdy tyto dřeviny mají charakterizovat -  tvrdost horské přírody (mají různě pokřivené větvičky či kmeny …), nebo do zahrady lesního typu např. zaštipované borovice působí velmi dekorativně, ale přitom nekazí dojem přírodního rázu.

tvarovany javor dlanitolisty                     tvarovana borovice lesni
Každoročně tvarovaný javor dlanitolistý (Acer palmatum cv.).                                               Každoročně zaštipovaná borovice lesní (Pinus sylvestris)


Dalším typem stylizované úpravy tvaru dřevin jsou především bonsaje, mají podtrhnout krásu přírody a v malém měřítku se přiblížit k dokonalosti vzrostlého stromu. Ovšem tvorba bonsají podléhá daným pravidlům, na něž se musí brát zřetel. 
Převážně do nepravidelných typů zahrad se mohou využít čarověníky, protože tyto malé, rozmanité tvarové dřeviny rostou takto přirozeně, nemusí se nijak tvarovat a vytvářejí příjemnou atmosféru – jsou to takové přirozeně rostoucí „bonsaje bez práce“.
 
Zahrada-Ráj provádí všechny typy tvarování dřevin, které již rostou na stanovišti, tak i u nově vysazených. Také volíme vhodný výběr a výsadbu těchto dřevin u rekonstrukcí nebo nových realizací zahrad ...