Čarověníky


Co je čarověník?
Pojem čarověník se používá pro shluk hustě rostoucích větviček, které vyrůstají z jednoho místa. Tvoří se nejčastěji na přirozeně rostoucích větvích stromů či keřů. Byla jim přisuzována magická moc, proto se jim lidově říká čarodějné metly atd. I v jiných jazycích jsou tak pojmenována v němčině Hexenbesen v angličtině witches´broom a v ruštině vjodmina mjotla
Můžeme rozdělit čarověníky do dvou skupin a to především podle způsobu vzniku. V prvním případě čarověníky vznikají za pomoci hub, virů a jiných organizmů. Ve všech případech se jedná o organizmy, které na rostlinách parazitují a způsobují onemocnění a nezpůsobují genetickou změnu. Tyto čarověníky nejsou životaschopné a tudíž nejsou vhodné pro další pěstování. Další možností vzniku čarověníků (věníků) je somatické pupenová mutace či genetická mutace, zde dochází ke genetické změně pupenu a tyto čarověníky vegetativně množíme.

Picea abies ´Šelah´      Pinus mugo ´Hvožďany´
Picea abies ´Šelah´                                                           Pinus mugo ´Hvožďany´
 
Použití čarověníků
Čarověníky jsou v dnešní době velmi oblíbené, spousty těchto zajímavých přírodních kultivarů pocházejí od českých sběratelů, ale přicházejí sem i s cizích zemí jako z Ameriky, Ruska, Rakouska, Itálie, Německa a Holandska. Staly se oblíbenými i mezi zahradními architekty, zahradníky, ale také i lidmi, kteří mají rádi krásné zahrady a našli si v nich zalíbení. Máme s čarověníky velké zkušenosti, jak s péčí a pěstováním na naší ukázkové zahradě, tak s jejich využitím v zahradní architektuře. Rádi na Vaší zahradu pořídíme zajímavé či dokonce sbírkové čarověníky od nás či od našich přátel, zkušených pěstitelů a sběratelů těchto zajímavých malých dřevin.
Použití čarověníků v zahradních kompozicích je velmi široké. Hodí se do malých a také do velkých zahrad, na niž vždy tvoří detail. Můžeme je použít do předzahrádek, alpin, skalek, vřesovišť,  k jezírkům, k osázení okrasných koryt či jako podrost pod velké stromy společně se zajímavými trvalkami (kapradinami, travinami a skalničkami). V malých kompozicích vytváří dominanty (solitéry), které se doplňují o drobné nejčastěji horské květiny. Vytvářejí scenérie malých krajinek (iluze kopcovité, horské krajiny). 

scenérie s čarověníky
Scenérie z čarověníků